کد خبر: 10617    1396/07/25
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 10613    1396/07/24
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه زبان و ادبیات فارسی
کد خبر: 10612    1396/07/24
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته علوم تربیتی
کد خبر: 10596    1396/07/22
انتصاب معاون پژوهشی دانشکده
انتصاب معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی
کد خبر: 10591    1396/07/22
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود تحصیلات تکمیلی
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 10520    1396/07/08
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 10499    1396/07/03
دروس عمومی ارائه شده گروه معارف
دروس عمومی ارائه شده گروه  معارف در نیمسال 3961 در سایت دانشکده
کد خبر: 10454    1396/06/28
برنامه و محل برگزاری کلاس ها
برنامه و محل برگزاری کلاس ها
کد خبر: 10453    1396/06/29
تهیه لیست حضور و غیاب
تهیه لیست حضور و غیاب
کد خبر: 10445    1396/06/28
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند