مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر محمد هادی محمودی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار زبان انگلیسی
ایمیل:  ahmadisafa@basu.ac.ir
تلفن:  08138292615
تلفن داخلي:  234
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی گروه زبان های خارجی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند